AimGo adviseert en begeleidt mensen om de eigen regie over hun gezondheid, welzijn, zingeving, kwaliteit van leven, participatie en dagelijks functioneren verder te ontwikkelen.

 

We weten allemaal wel dat voorkómen van gezondheidsklachten beter is dan het genezen ervan.

Daarom adviseer ik particulieren, werkenden en werkgevers over de preventie van gezondheidsschade, zodat men zo gezond mogelijk kan blijven leven en werken.

Uw eigen visie hierop vind ik van groot belang. Bij mensen die werken vraag ik vaak (zijnde ex-bedrijfsarts): 

 

                                      ‘Hoe denkt u zélf tot uw 67e jaar gezond te kunnen blijven werken?

 

In mijn visie is de behoefte van mensen aan zelfsturing -de eigen regie- over hun eigen gezondheid, in het werk en/of de privé situatie, hierbij richtinggevend.

Eigen regie nemen betekent het ontwikkelen van bepaalde kennis over gezondheid, welzijn, zingeving, kwaliteit van leven, participatie (meedoen) dan wel uw dagelijks functioneren. U kunt en wilt dit naleven, in zowel uw privé leven als in uw arbeidsleven.


Ten behoeve van  bepaalde medische vraagstukken beschik ik over extra kennis c.q. expertise op het gebied van voeding en leefstijl, het houdings- en bewegingsapparaat en coaching. Zo nodig heb ik een netwerk van andere experts ter beschikking.